Popis technologie Tryskací boxy — PH

inv. číslo1
výrobce
rok výroby

Tryskací box je zařízení sloužící k ručnímu otryskávání dílců jakýchkoliv rozměrů a tvarů. Proto je vhodné hlavně pro uživatele, který musí tryskat široký sortiment dílců tvarově a rozměrově odlišných. Kapacita tryskání je určena počtem tlakových tryskacích souprav zapojených do technologie a kapacitou kompresoru, který zásobuje zařízení tlakovým vzduchem.

Hlavní komponenty

  • Vlastní hala, která je při dodávce firmou OTECO koncipována jako stavebnicové provedení z oceloplechových, izolovaných panelů, nebo může být stavebně připravena (resp. kombinace obou provedení).
  • Vnitřní vybavení boxu se skládá z těchto hlavních prvků: podlahové krycí plechy, náběhy, pororošty, gumové závěsy, vzduchotechnický a osvětlovací kanál se svody.
  • Podlahový sběrný a dopravní systém: firma OTECO dodává standardně hrablový systém - v opci i jiné. Tato část technologie slouží k dopravě vytryskaného abraziva z boxu k jednotce na čištění abraziva.
  • Jednotka na čištění abraziva se skládá z elevátoru, bubnové a gravitační čističky abraziva a sila. Ve specielních případech je tato jednotka doplněna magnetickým separátorem, nebo zdvojena, čímž se může v jednom boxu provádět tryskání "černého" materiálu a nerezového materiálu.
  • Vlastní tryskání se provádí tlakovou tryskací soupravou, která obsahuje tlakovou tryskací nádobu s dálkovým ovládáním a kompletní ochranné vybavení pro pracovníka, včetně filtru nadýchávaného vzduchu a klimatické jednotky.
  • Kompletní elektroinstalace, včetně řízení PLC, světel (standardně výbojkové reflektory) a propojovacích kabelů zabezpečuje chod a jištění celé technologie v souladu s platnými mezinárodními předpisy a normami.
  • Pneumatické prvky slouží k rozdělení, regulaci a jištění tlakového vzduchu pro jednotlivé pneuspotřebiče užité v technologii.
  • Poslední, velmi důležitou částí technologie je vzduchotechnický systém. Tento zabezpečuje dobrou viditelnost v boxu pro pracovníka, čistotu abraziva a odstraňuje prachové nečistoty z odsávaného vzduchu. Vzduchotechnický systém firmy OTECO pracuje v uzavřeném cyklu a jeho hlavní částí je ekologický, plnoautomatický JET filtr s ventilátorem.

Protože kompletní technologie se vyrábí "na míru" pro každého zákazníka, je možná instalace tryskacího boxu i za předpokladu značně omezených prostorových možností.

Pro speciální případy se tryskací boxy vybavují např. jímkami, lávkami, zavážecími vozíky atd.

 


Fotogalerie


Dotaz ke stroji:

KAXIMA International, s.r.o.
Králova 279/9, Žabovřesky, 616 00 Brno
Tel.: +420 530 333 737, +420 608 577 599
E-mail: kaxima@kaxima.cz
Všeobecné obchodní podmínky
Copyright 2016 © Kaxima