Samostatná jednotka pro čištění abraziva - EKOLOG

inv. číslo0
výrobce
rok výroby

Ekonomické využití tlakového tryskacího zařízení na volné tryskání předpokládá mnohonásobné použití abraziva. Toto abrazivo je při tryskacím procesu znečištěno a před opětovným použitím je nutné jeho vyčištění. Takto je docíleno mnohem vyšší účinnosti tryskání a kvalita povrchu po otryskání je nesrovnatelně lepší. Zamezením úletu abraziva při tryskání je životnost takto čištěného abraziva značně vysoká. Úspora vůči nákladům při tryskání s jednorázovým abrazivem je tak značná, že investiční náklady na pořízení čistícího zařízení se vrátí během krátké doby. Jednou z neopomenutelných výhod tohoto zařízení je i to, že v případě vybudování  kompletního tryskacího boxu je možno EKOLOG využít jako součást bez vícenákladů.

Jediným předpokladem pro využívání čistícího zařízení EKOLOG je to, že se vytryskané, znečištěné abrazivo dopraví do sběrného trychtýře elevátoru. Tlakovou nádobu tlakovzdušné tryskací soupravy je možno umístit pod zásobník abraziva EKOLOG-u, nebo je možno vyčištěné abrazivo pomocí kontejneru dopravit do tlakové nádoby na místo, kde se tryskání provádí. 

Hlavní výhodou čistícího zařízení EKOLOG vůči standardním zařízením na čištění abraziva je to, že jeho provoz je plně nezávislý na všech ostatních částech tryskacího zařízení. To znamená, že připojením na elektrickou sít a tlakový vzduch je zařízení připraveno k provozu a nepotřebuje připojení na další filtrační zařízení. Zabudovaný filtr EKOLOG-u je dimenzovaný tak, aby zabezpečil dokonalé vyčištění abraziva s tím, že výstupní prašnost vzduchu umožňuje umístění v běžných provozních prostorách v souladu s platnými předpisy ČIZP a hygieny.

Provoz zařízení je po zabezpečení dopravy znečištěného abraziva ke vstupu elevátoru plně automatický. Abrazivo průchodem přes zařízení se pročistí a nečistoty se oddělí jednak do igelitového pytle na výpadu odlučovače (hrubší nečistoty) a ve sběrné nádobě filtru. Vyčištěné abrazivo padá do zásobníku abraziva a při každém přerušení tryskacího procesu uvolněním bezpečnostní páky na tlakové tryskací soupravě je automaticky doplněno do tlakové nádoby. Hrubý odpad, který by mohl řádný provoz zařízení ohrozit je oddělen před vstupem do elevátoru pomocí síta.

Elektrické a pneumatické vybavení zařízení je součásti dodávky, a umožňuje bezpečný provoz stroje po řádném připojení na zdroj energie.

Hlavní části EKOLOG-u

  • nosný rám z ocelových profilů
  • elevátor
  • čistička abraziva
  • silo
  • filtr s ventilátorem
  • elektroskříň
  • pneuskříň 


Fotogalerie


Dotaz ke stroji:

KAXIMA International, s.r.o.
Králova 279/9, Žabovřesky, 616 00 Brno
Tel.: +420 530 333 737, +420 608 577 599
E-mail: kaxima@kaxima.cz
Všeobecné obchodní podmínky
Copyright 2016 © Kaxima